ประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง (ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วนะ)
คลินิกทันตกรรม ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง (ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วนะ)

        ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถทำฟันได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วในคลินิกทันตกรรมที่ทำสัญญากับสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นั้นๆ โดยสามารถมารับบริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ไม่ต้องสำรองจ่ายไม่เกิน 900 บาท/ปี

        ตัวอย่าง 1 หากอุดฟันแล้วมีค่าใช้จ่าย 1,200 บาท เบิกประกันสังคมได้ 900 บาท ดังนั้นจะมีค่าใช่จ่ายที่ท่านต้องจ่ายเองจำนวน 300 บาท

        ตัวอย่าง 2 หากถอนแล้วมีค่าใช้จ่าย 600 บาท เบิกประกันสังคมได้ 900 บาท ดังนั้นท่านจะเหลือยอดเบิกสำหรับครั้งถัดไปจำนวน 300 บาท 

        นอกจากนี้ หากต้องการทำฟันปลอมชนิดถอดได้ ก็สามารถสำรองจ่ายเองแล้วนำไปเบิกที่ประกันสังคม (5 ปีเบิกได้ 1 ครั้ง) ตามเงื่อนไขดังนี้

ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
1. 1-5 ซี่ เบิกได้ 1,300 บาท (หากราคาฟันปลอมคือ 1,100 บาท ประกันสังคมให้เบิกได้ไม่เกิน 1,300 บาท ดังนั้นท่านจะสามารถเบิกได้เต็มจำนวนตามค่าใช้จ่ายจริงคือ 1,100 บาท)
1. มากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ 1,500 บาท (หากราคาฟันปลอมคือ 2,000 บาท ประกับสังคมให้เบิกได้1,300 บาท ดังนั้นท่านจะเหลือส่วนที่เบิกไม่ได้ 700 บาท) 

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก
1. ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง (ชิ้นเดียว) เบิกได้ไม่เกิน 2,400 บาท
1. ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนและล่าง (สองชิ้น) เบิกได้ไม่เกิน 4,400 บาท

สามารถเช็คเอกสารที่ใช้เบิกได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1_125_0/24

        หากคนไข้ต้องการมาใช้บริการที่คลินิกของเรา ให้เตรียมเพียงแค่บัตรประชาชนมาอย่างเดียวเท่านั้น ก็สามารถขอรับสิทธิ์ทำฟันประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยสามารถดูราคาคร่าวๆที่ บริการของเรา

        โดยท่านมาสามารถเช็คข้อมูลยอดคงเหลือของประกันสังคมสำหรับทำฟันได้โดย แอดไลน์ที่ Link ข้างล่างนี้แล้วพิมพ์คำว่า “ประกันสังคม” ก็สามารถเช็คสิทธิผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ

Leave a Reply