จัดฟันแบบใส – Invisalign Treatment

        ระบบการจัดฟันแบบ Invisalign (อินวิสไลน์) เป็นการจัดฟันแบบใสที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าเครื่องมือจัดฟันสามารถเคลื่อนฟันจนเกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือถูกสร้างขึ้นภายใต้การวางแผนการรักษาแบบสามมิติ โดยมีนวัตกรรมการเคลื่อนฟัน

 • SmartTrack material การออกแบบและการเลือกวัสดุพิเศษทำให้มีแรงที่นุ่มนวลและคงที ชิ้นงานมีความยืดหยุ่นและแนบสนิทกับตัวฟัน ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • SmartForce features ระบบการวางตำแน่งยึดเกาะบนตัวฟันให้การเคลื่อนฟันที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • SmartStage technology ระบบการประมวลผลที่ล้ำหน้าทำให้เกิดทิศทางการเคลื่อนฟันและกำหนดรูปร่างชิ้นงานให้สามารถเคลื่อนฟันไปได้อย่างที่ได้วางแผนไว้

คลินิกทันตกรรมออลเดย์สไมล์
เลขที่ 246 ชั้น 1 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์: 064-9636391

ขั้นตอนการจัดฟันใส ด้วย Invisalign (อินวิสไลน์)

 1. สแกนช่องปากด้วยเครื่อง Itero และวางแผนการรักษาเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Invisalign Outcome Simulator

2. เมื่อคนไข้ตกลงว่าจะทำการจัดฟันใส Invisalign แล้ว ก็จะทำการถ่ายรูปและ Upload ข้อมูลด้วย Invisalign Photo Uploader และเอ็กซ์เรย์จำนวน 2 ฟิล์ม แล้วข้อมูลทั้งหมดจพถูกนำไปประมวลผลที่อเมริกาโดยใช้เวลา 1 – 7 วัน

3. หลังจากได้แผนการรักษา (Clincheck) กลับมาแล้วทันตแพทย์จะตกลงแผนการรักษากับคนไข้อีกครั้ง (จะทราบจำนวนชิ้นงานอย่างชัดเจนได้เลยในครั้งนี้) เพื่อเริ่มต้นสั่งการผลิตชิ้นงาน โดยจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 – 2 อาทิตย์จึงจะได้ชิ้นงานกลับมาจากอเมริกา

4. เมื่อได้รับชิ้นงานกลับมาจากอเมริกาแล้ว ทันตแพทย์จะทำการนัดหมายเพื่อมารับชิ้นงาน โดยจะมีการนัดเป็นระยะเพื่อติดตามผล และอาจมีการสแกนเพื่อประเมินการรักษาเป็นระยะ

5. เมื่อสิ้นสุดการรักษาด้วย Invisalign แล้วทันแพทย์ก็จะทำการสแกนช่องปากเพื่อประเมินผลและทำรีเทนเนอร์ ซึ่งรีเทนเนอร์ของ Invisalign คือ “VIVERA” โดยคนไข้สามารถเลือกใช้รีเทนเนอร์ที่ไม่ใช่ของ Invisalign ก็ได้

ประเภทของการจัดฟัน Invisalign (Invisalign Package)

1. Invisalign Express Package

        มีฟันซ้อนเกหรือฟันห่างน้อยมาก มักเป็นกรณีที่มีฟันเคลื่อนหลังจัดฟัน หรือเพียงต้องการแก้ไขเพียงเล็กน้อยให้เกิดความสวยงาม มีจำนวนชิ้นงานทั้งหมดไม่เกิน 7 ชิ้น

2. Invisalign Lite Package

      มีฟันซ้อนเกหรือฟันห่างเล็กน้อย สามารถแก้ไขในแนวหน้าหลังได้ถึง 2 มิลลิเมตร มักเป็นกรณีที่ต้องการแก้ไขฟันให้เกิดความสวยงาม หรือเตรีวมช่องว่างเพื่อทำฟันเทียม รากเทียม หรือครอบฟัน มีจำนวนชิ้นงานทั้งหมดไม่เกิน 14 ชิ้น

3. Invisalign Moderate Package

         สามารถแก้ไขในกรณีที่มีฟันซ้อน หรือช่องว่างในแนวหน้าหลังหรือบนล่างเล็กน้อยถึงปานกลาง มีจำนวนชิ้นงานทั้งหมดไม่เกิน 26 ชิ้น

4. Invisalign Comprehensive Package

        สามารถแก้ไข้การสบฟันที่มีความซับซ้อน อาจต้องใช้การรักษาร่วมกันหลายประเภท มีจำนวนชิ้นงานไม่จำกัดจำนวนชิ้น

การปฏิบัติตัวเมื่อจัดฟันด้วย Isvisalign

        ควรใส่ให้ได้อย่างน้อย 20 – 22 ชั่วโมงต่อวัน

        ถอดเพื่อรับประทานอาหาร ทำความสะอาดโดยการใช้แปรงฟันร่วมกันไหมขัดฟัน

        เปลี่ยนชิ้นงานทุก 1 – 2 อาทิตย์ตามที่ทันตแพทย์กำหนด

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส Invislign

 1. การวางแผนการรักษาสามารถเห็นภาพเป็นสามมิติ จึงสามารถทราบการเคลื่อนฟันตั้งแต่ต้นจนจบ และปรับผลการรักษาได้ตั้งแต่แรก
 2. มีระบบการติดตามการเคลื่อนฟันว่าสามารถเคลื่อนฟันเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยใช้เครื่องสแกน iTero
 3. สามารถเคลื่อนฟันไปทางด้านหลัง ขยายออกด้านข้าง และการสบฟันแบบเปิดได้ดี
 4. แทบมองไม่เห็นเวลาใส่เครื่องมือ ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานหรือพูดคุยสื่อสาร หรือการใช้ชีวิตประจำวันใดๆ
 5. ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อยๆ เมื่อท่านสามารถใส่เครื่องมือได้ดี
 6. ไม่ระคายเคืองในช่องปาก เนื่องจากขอบชิ้นงานสิ้นสุดเหนือขอบเหงือก นอกจากนี้ยังให้แรงดันฟันทีละน้อยอย่างคงที่
 7. สามารถถอดได้ ทำให้สามารถเคี้ยวอาหารได้สะดวก และทำความสะอาดช่องปากได้ดีตามปกติ
 8. สามารถถอดเข้าออกได้สะดวกเนื่องจากชิ้นงานมีความยืดหยุ่น

ข้อเสียของการจัดฟันแบบใส Invisalign

 1. ราคาค่อนข้างสูง
 2. ต้องอาศัยความร่วมมือในการใส่เครื่องมือ หากไม่ใส่จะไม่มีการเคลื่อนฟันเลย และหากการใส่เครื่องมือไม่สม่ำเสมอพออาจทำให้การเคลื่อนฟันไม่เป็นไปตามแผน
 3. ใช้เวลาในการผลิตและส่งเครื่องมือค่อนข้างมาก ดังนั้นการทำเครื่องมือหายอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษา

ราคาจัดฟันแบบใส Invisalign

จัดฟันแบบใส Invisalign กับเราวันนี้รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

 1. ปรึกษาทันตแพทย์ฟรี
 2. ฟรี Scan ช่องปากด้วยเครื่อง itero,  X-ray และถ่ายรูป มูลค่า 5,000 บาท
 3. ฟรี ขูดหินปูน ทั้งก่อนและหลังจัดฟันเสร็จ มูลค่า 2,400 บาท
 4. ฟรี ฟอกสีฟันที่บ้าน มูลค่า 3,900 บาท
 5. รีเทนเนอร์ใส ราคา 2,000/คู่ จากราคา 3,000 บาท
 6. รีเทนเนอร์แบบลวด ราคา 3,500/คู่ จากราคา 5,000 บาท
 7. รีเทนเนอร์ Vivera ทั้งหมด 3 คู่ จาก 30,000 ลดเหลือ 22,500 บาท

การสแกนฟันด้วยเครื่อง Itero

        คลินิกทันตกรรมออลเดย์สไมล์ได้จัดให้มีเครื่องสแกนช่องปาก iTero เพื่อใช้ในการสแกนช่องปากในขั้นตอนการรักษา

 1. การวางแผนการรักษา
 2. ระหว่างการรักษา
 3. หลังจากการรักษาเสร็จสิ้น

        โดยการใช้เครื่องสแกนช่องปากจะช่วยให้การกำหนดเป้าหมายในการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมอและคนไข้สามารถพูดคุยกันได้อย่างเห็นภาพ นอกจากนี้ระหว่างใส่ชิ้นงานยังสามารถประเมินการเคลื่อนฟันว่าเป็นไปตามผลการรักษาหรือไม่โดยการใช้ภาพสแกนเปรียบเทียบ ทำให้สามารถแก้ไขให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อการรักษาเสร็จสิ้นก็สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงภาพจากการสแกนช่องปาก ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาได้อย่างชัดเจนและสามารถประเมินได้ว่าผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่แรกหรือไม่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส Invisalign

Q: ทำไมการจัดฟันใส Invisalign จึงมีราคาแพง
A: Invisalign เป็นระบบการจัดฟันแบบใสที่มีการพัฒนามามากกว่า 20 ปี ทั้งวัสดุ และเทคนิกการเคลื่อนฟัน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการสบฟันที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Q: ทำไมจัดฟันแบบใส Invislign จึงใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่าแบบอื่น
A: เนื่องจากการวางแผนการรักษาเกิดจากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สามมิติ จึงสามารถวางแผนให้เกิดการเคลื่อนฟันได้หลายทิศทางในเครื่องมือชิ้นเดียว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาในการใส่ที่มากเพียงพอด้วย

Q: สามารถเริ่มการจัดฟันใส Invisalign ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
A: สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ยังเหลือฟันน้ำนมในช่องปาก (ฟันชุดผสม) ซึ่งจะเรียกว่าระบบ Invisalign First เมื่อฟันแท้ขึ้นครบก็จะเข้าสู่ระบบจัดฟันใส Invisalign แบบปกติ

Q: เวลาใส่เครื่องมือจัดฟันใส Invisalign แล้วเจ็บมั้ย
A: ชิ้นงานจัดฟันมีความยืดหยุ่นที่ดีจึงให้แรงน้อยแต่คงที ทำให้ความเจ็บปวดขณะใส่เครื่องมือน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่น